Libraries Ireland is a shared library management system which allows anyone with a public library card borrow and reserve items from any public library in the Republic of Ireland.Córas bainistíochta leabharlainne roinnte is ea Libraries Ireland a ligeann d’aon duine le cárta leabharlainne earraí ó aon leabharlann phoiblí i bPoblacht na hÉireann a fháil ar iasacht agus a chuir in áirithe.


All 30 library authorities are part of the service - you can see the full list on this page.Tá na 30 údaráis leabharlainne ar fad páirteach sa seirbhís seo – is féidir leat an líosta iomlán a fheiscint ar an leathanach seo


Items are collected and delivered between libraries on a twice-a-week basis, so once a reserved item is available it should arrive in your local library within a week.


Bailítear agus seachadfar earraí idir leabharlanna dhá uair in aghaidh an tseachtain, dá bhrí sin nuair atá earra curtha in áirithe ar fáil ba cheart go sroichfeadh sé do leabharlann áitiúil laistigh do sheachtain.


If the item you are looking for is not in any of the participating libraries please ask your local library if they can order it or request it via the interlibrary loans system.


Muna bhfuil an t-earra atá á lorg agat in aon leabharlann rannpháirteach, le do thoil iarr ar do leabharlann áitiúil an féidir leo é a ordú nú iarratas a dhéanamh ar trí an córas iasachtaí idirleabharlainne.